Na co to slouží?

Jak vám může mindfulness meditace pomoci?

Lidé i vědci po celém světě teď zjišťují, jak prospěšná je meditace pro lidskou mysl i tělo. Teď tu uvedu jen několik málo příkladů:

  • Stres – Podle neuropsychologů dokáže meditace fyzicky změnit mozek. Tomuto jevu se říká neuroplasticita – mozek může měnit tvar, zvětšovat či zmenšovat různé své části. Meditace dokáže zmenšit část mozku, které se říká amygdala. Ta má na starost okamžitou neracionální stresovou reakci. Naopak část mozku, která má na starost racionální uvažování se zvětší. Proto se můžete na situaci podívat s odstupem a racionálně ji zvážit místo zbytečného se stresování.
  • Soustředění  – Tím, že se např. při meditaci dechu dokážete soustředit na dech a při vyrušení myšlenkami se vrátit zpátky, trénujete svou schopnost soustředění a sebekontroly. Představte si, že děláte na důležité seminární práci, ale pořád odbíháte dívat se na mail, facebook,…Pak si ale uvědomíte, že odbíháte a vrátíte se zpátky.
  • Vztahy – Když se na věci můžete podívat s odstupem a nereagovat hnedka a impulsivně, může vám to neskutečně pomoct ve vztazích. Místo toho, abyste v hádce řekli něco vážně ošklivého, můžete se vcítit do druhého a pochopit, proč řekl to, co řekl.

A je tu spousta dalších věcí – kreativita, zdravé jídelní návyky, prevence úzkosti a deprese, prevence závislostí,